CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ IDTECH

Màn hình máy tính HD 720P

HP Compaq 19.5''B201 LED

HP Compaq 19.5''B201 LED
Xem nhanh

1.749.000₫

HP 20''20VX LED IPS

HP 20''20VX LED IPS
Xem nhanh

2.149.000₫

HP 19.45"20WD LED

HP 19.45
Xem nhanh

1.949.000₫

HP 18.5''V190 LED

HP 18.5''V190 LED
Xem nhanh

1.619.000₫

HP 18.5''V194 LED

HP 18.5''V194 LED
Xem nhanh

1.649.000₫

Dell 19.5''E2016H Wide LED

Dell 19.5''E2016H Wide LED
Xem nhanh

2.109.000₫